Klasa V g

JĘZYK POLSKI

Przypominam o czytaniu lektury pt. „Lew, czarownica i stara szafa” C. Lewisa, którą zadałam 27 lutego.

Zapisanie i opracowanie przesyłanych przeze mnie treści  jest obowiązkowe dla każdego ucznia w klasie.

Treści te – począwszy od tematów – należy zapisywać w całości i starannie w zeszycie w odpowiedniej kolejności (z datami).

Temat 1: Księga, która mówi o początku.

Przeczytać tekst Anny Kamieńskiej, a następnie:

 • zrobić w zeszycie notatkę o kolejnych etapach powstawania świata wg Biblii (z uwzględnieniem tego, co kiedy zostało stworzone),
 • zapoznać się ze znaczeniem słowa motto – podręcznik – zapisać w zeszycie motto do tekstu Kamieńskiej,
 • pisemnie w zeszycie ćwiczenia 3,7 i 9.

Temat 2: Opowieść o raju, czyli historia Boga, jabłka, węża i człowieka.

 1. Zapisać w zeszycie skojarzenia ze słowem „raj”.
 2. Przeczytać ze zrozumieniem tekst „Adam i Ewa” str. 194.
 3. Wypisać z tekstu 2 epitety i 1 porównanie.
 4. Pisemnie do zeszytu ćwiczenia 4 i 5 ze str. 196.

Dla chętnych: ćw. 6 str.196.

Temat 3 : Radość ze świata, który nas otacza.

 1. Przeczytać tekst liryczny na stronie 197. (” Pieśń poranna”).
 2. Zapisać w zeszycie, kto jest podmiotem lirycznym tej wypowiedzi poetyckiej. Jakie cechy ma ten podmiot.
 3. Pisemnie w zeszycie ćwiczenie 3. str. 197.
 4. Przypomnieć sobie definicję hymnu (z klasy 4), a następnie uzasadnić, że utwór F. Karpińskiego jest hymnem – pisemnie w zeszycie.

Temat 4: Przyimek stoi przy imieniu.

 1. Pisemnie w zeszycie ćwiczenie 1 ze strony 198. Podkreślić wstawiane wyrazy.
 2. W oparciu o tabelę ze strony 198 zapisać w zeszycie, co to jest przyimek, a następnie czym jest wyrażenie przyimkowe.
 3. Pisemnie w zeszycie ćwiczenia 2 i 3 ze stron 198 i 199.

Temat 5: Przyimek i wyrażenie przyimkowe.

 1. Pod tematem wypisać ładnie w ramce najczęściej używane przyimki i nauczyć się ich (str.199).
 2. Pisemnie w zeszycie ćwiczenie 5 str. 199.
 3. Przeczytać i zapamiętać informacje z ramki na str. 200, a następnie pisemnie w zeszycie  3 przykłady z ćwiczenia 6 ze str. 200.

HISTORIA

Tematy, które należy przeczytać i sporządzić notatkę do zeszytu z następujących zagadnień (lekcja powinna być przez ucznia zapamiętana):

I Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów – s. 183-187:

 • W państwie Piastów;
 • Ziemia wydarta puszczy;
 • Elementy obronne grodu w Gnieźnie;
 • Chłopi, rzemieślnicy, kupcy, wojowie;
 • Kościół, siedziba księcia, książę, podgrodzi;
 • Obowiązki mieszkańców wobec państwa;
 • Narodziny rycerstwa;
 • Wojewoda, cześnik, stolnik, koniuszy, kasztelan;
 • Pancerny i tarczownik (uzbrojenie).

II Kto spisywał dzieje Polski? –  s. 188-189:

 • W obcych źródłach;
 • Pierwsza kronika Polski- Gall Anonim, Wincenty Kadłubek, Jan Długosz.

III Polska dzielnicowa – s. 192–197:

 • Statut Bolesława Krzywoustego;
 • Tereny uzyskana przez synów;
 • 1226 – sprowadzenie Krzyżaków przez Konrada Mazowieckiego;
 • Skutki rozbicia dzielnicowego, najazd Mongołów;
 • Rozwój kraju, książęce przydomki.

Zapoznaj się z filmem ,,Legenda o św. Wojciechu z Drzwi Gnieźnieńskich”. Wejdź w link i  rozpocznij oglądanie filmu: https://www.youtube.com/channel/UCuXGeP9UO0y6-iR9T2WswBQ

MATEMATYKA

Temat: Zapisywanie ułamków dziesiętnych.

Rozwiąż zadania z podręcznika – str.144 i 145 oraz zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 56 – 58.

Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych

Rozwiąż zadania z podręcznika – str.146 i 147 oraz zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 59, 60.

GEOGRAFIA

 1. Opracować samodzielnie na podstawie podręcznika i innych źródeł informacji geograficznej temat 1 i 2 => dział III.
 2. Wykonać obowiązkowe zadania w zeszycie ćwiczeń (zachęcam do wykonywania zadań nadobowiązkowych).
 3. Przygotować się do pracy pisemnej => dział III.

BIOLOGIA

JĘZYK ANGIELSKI

Grupa I

 • Czytać i tłumaczyć: a) dialog Is it far? ze str. 72 z podręcznika, b)  tekst 'Hollywood then and now” str. 73 z podręcznika, c) tekst ze str. 77 z podręcznika + ćw. 9,10 ze str. 77 podręcznik.
 • Nauczyć się słownictwa ze str. 75 z podręcznika- wordlist.
 • Zrobić ćwiczenia 1, 2, 3, 4, 5, 8 ze str. 76 podręcznik.
 • Uzupełnić zeszyt ćwiczeń – lekcje nr 5.4 , 5.5 i 5.7 – check yourself.
 • Nauczyć się odmiany czasownika 'to be’ w czasie Past Simple oraz odczytywania dat.

Grupa II

Ćwiczenia utrwalające.
Ćw. 3,4,5,6 str. 47.
Ćw. 1,2,3 str. 49.
Wszystko w zeszycie ćwiczeń.

MUZYKA

Przeczytać:

 1. Młodość Fryderyka Chopina – podręcznik  Lekcja muzyki. Wypełnić  20. kartę pracy.
 2. Na ludową nutę . Narodowe tańce polskie krakowiak. Podręcznik lekcja 21. Wypełnić  21. kartę pracy.
 3. Folklor naszych sąsiadów. Folklor muzyczny krajów sąsiadujących z Polską. Podręcznik lekcja 22. Wypełnić  22. kartę pracy.

Ćwiczymy na flecie melodię  „Panie  Janie”.

Przygotowujemy się do sprawdzianu – rodzina instrumentów strunowych (podręcznik lekcja 19).

PLASTYKA

25.03.2020

Temat: Wnętrze wulkanu – kompozycja dynamiczna.

Przeczytać w podręczniku o kompozycji dynamicznej str. 53.

Zadanie do wykonania w domu:

Wykonaj w technice mieszanej pracę ukazującą wnętrze wulkanu. Zastosuj kompozycję dynamiczną. Możesz rozpocząć działanie od zamalowania tła pastelami. Ciekawy efekt uzyskasz, gdy plamy z farby rozdmuchasz przez słomkę. Powstaną wówczas nierówne, poszarpane krawędzie warstw koloru.

Co będzie potrzebne?

 • kartka z bloku rysunkowego
 • plastikowa słomka
 • pastele olejne
 • farby plakatowe
 • pędzel

W razie jakichkolwiek pytań proszę o wysłanie wiadomości na mojego e-maila: 
ad.technikaplastyka@gmail.com. Powodzenia!

INFORMATYKA

Nauczyciel prowadzący: Monika Bednarska-Nowak

24.03.2020

 1. Wpisujecie temat do zeszytu: Lekcja online z PowerPoint.Wpisujecie w wyszukiwarce: Lekcje online z PowerPoint.
 2. Wybieracie Filmy (Kurs PowerPoint Dla Początkujących: Jak stworzyć prezentację) i wybieracie lekcje, które Was zainteresują (min. 2 i oglądacie według Was najciekawsze, mogą być wszystkie).

W razie jakichkolwiek pytań proszę o wysłanie wiadomości na mojego e-maila: monikainformatyka74@wp.pl.

Życzę miłej i przyjemnej pracy.


17.03.2020

Program PowerPoint – książka od strony 93 do 100.

Nauczyciel prowadzący: Iwona Sulik

Wykonaj w programie Scratch zadanie 2 str. 54 oraz zadanie 2 str. 60 z podręcznika. 

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Wykonać w domu pracę pt. „Wisząca pisanka” zgodnie z instrukcją:

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Przedstawiam Wam dwa zestawy ćwiczeń do wykonania w tygodniu. Możecie sobie przeplatać te dwa zestawy. Są one przewidziane dla Waszej grupy wiekowej. Chciałabym, abyście się skupiły na tym, co robicie w danym momencie, ponieważ odniesiecie większy sukces. POWODZENIA

Tabata: https://www.youtube.com/watch?v=PAUmNKJNPsA

Zumba: https://www.youtube.com/watch?v=m-13-WFz7K8

Nauczyciel prowadzący: Piotr Stępień