Klasa III a

23.03.2020 – Nowe zadania

Edukacja matematyczna

Zadanie 2 i 3 s.16 / podręcznik/.

Zadanie 4, 5,6 s. 17 /podręcznik/.  Wszystkie zadania wykonaj w zeszycie. Zastanów się dłużej nad zadaniami z gwiazdką, w razie potrzeby poproś o pomoc.

Powtarzaj tabliczkę mnożenia i dzielenia w zakresie 100.

Edukacja polonistyczna

1.  Przeczytaj uważnie tekst ze strony 42-43 w podręczniku. Wykonaj ćw. 4 i 5  ze s.43 / podr/ w zeszycie. Wykonaj s.50 i 51 w zeszycie ćwiczeń.

2. Przeczytaj tekst pt. „Historia fotografii” ze s. 44 /podr/.

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń s. 51 i 52, ćwiczenie 2 ze s. 51 wykonaj ustnie / nie opisuj w zeszycie/.

Przypominam o wcześniej zadanej lekturze.

  1. Edukacja matematyczna – zeszyt ćwiczeń do s. 25.
  2. Edukacja zintegrowana – podręcznik do s. 44, ćwiczeniówka do s. 48.

JĘZYK ANGIELSKI

  1. Dokończ ćwiczenia ze strony 37 w ćwiczeniówce.
  2. Przeczytaj historyjkę na stronie 40 w podręczniku, a następnie wykonaj ćwiczenia w ćwiczeniówce na stronie 38.
  3. Przeczytaj teksty w chmurkach w podręczniku na stronie 41, a następnie wykonaj zadania w ćwiczeniówce na stronie 39. Pamiętaj o słowniczku na końcu ćwiczeniówki!
  4. Powtarzaj słówka ze strony 36 i 37 w podręczniku.
  5. Ćwicz określanie czasu.

RELIGIA