Komunikat w sprawie wydawania zaświadczeń OKE po egzaminie ósmoklasisty

Dyrektor szkoły informuje, że wydanie zdającym zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty odbędzie się w dniu 3 lipca 2024 roku (tj. środa) zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • klasa VIII a – godzina 13.30
  • klasa VIII b – godzina 14.00

Miejsce wydawania zaświadczeń: parter, segment E.

Prosimy o punktualne przybycie i zabranie ze sobą teczki lub koszulki na dokumenty.

Dyrektor Szkoły
Gabriela Zielińska