Podsumowanie roku artystycznego w oddziale „0”.

W oddziale przedszkolnym w naszej szkole dzieci mają możliwość ukazania swoich umiejętności, zdolności artystycznych biorąc udział w przeglądach grup przedszkolnych, współorganizując apele szkolne bądź organizując piękne wydarzenia dla najbliższych w sali przedszkolnej.

Co dziecko zyskuje?

 • Rozwija mowę;
 • Rozwija pamięć;
 • Pozyskuje pozytywne emocje;
 • Współdziała z innymi;
 • Kształci poczucie rytmu, koordynację ruchową;
 • Rozwija postawę społeczną pamiętając o najbliższych.

Nasze dotychczasowe programy artystyczne:

 • Występ Jasełkowy zorganizowany dla klas 1-3 oraz dla rodziców;
 • Uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka”;
 • Apel szkolny z okazji „Dnia Wody”;
 • Udział w XXIV Przeglądzie Zespołów Przedszkolnych „Ekologia w wierszu i piosence” w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu;
 • Uroczystość z okazji „Dnia Mamy i Taty”.

Bardzo dziękuję wszystkich rodzicom dzieci z oddziału przedszkolnego za pomoc, wsparcie i zaangażowanie. Wam drogie przedszkolaki życzę dalszych sukcesów na małej i wielkiej scenie.

Karolina Łukaszek