Podsumowanie programu „Uważność” w Szkole Podstawowej w Połańcu

W dniu 28 maja 2024 r. zakończyliśmy oficjalnie „Kompleksowy program profilaktyczno – wychowawczy UWAŻNOŚĆ dla uczniów, nauczycieli i rodziców – cz. I”  na rok szkolny 2023/2024. Program był realizowany wg metody „Uważność w edukacji Kosmos i Kajo”, a finansowany przez UMiG w Połańcu. Z tej okazji odbyło się spotkanie realizatorów programu i Pani Dyrektor Gabrieli Zielińskiej z Burmistrzem Miasta i Gminy Połaniec Panem Jackiem Benedyktem Nowakiem oraz Panią Anną Ziętarską – Winnicką Kierownikiem Referatu organizacyjnego, komunikacji i spraw społecznych w UMiG w Połańcu.

            W części pierwszej jak co dwa miesiące rozmawiałyśmy o naszych wrażeniach, przemyśleniach, odczuciach po realizacji programu. Dzieliłyśmy się swoimi doświadczeniami. Wszystkie realizatorki mówiły o korzyściach, jakie dała dzieciom realizacja programu, z czego są zadowolone, a co chciałyby zmienić w realizacji na przyszły rok szkolny. Na podsumowanie wszystkie panie realizujące program zgodnie stwierdziły, że w roku szkolnym 2024/2025 nadal będą organizować w swoich klasach lekcje uważności.

            W części drugiej, bardziej oficjalnej, w obecności Pana Burmistrza i Pani A. Winnickiej przedstawiona została prezentacja o realizacji programu, w której zostały zawarte wszystkie jego etapy od szkolenia realizatorów, poprzez regularne i systematyczne zajęcia we wszystkich klasach I – III, zajęcia w świetlicy szkolnej, lekcje otwarte dla rodziców, Ogólnopolski Tydzień Uważności, w którym braliśmy udział, po apel na podsumowanie programu, który odbył się w poprzedni wtorek. Pani dyrektor chwaliła realizatorów za długą i trudną pracę przy realizacji programu, a Pan Burmistrz bardzo ciepło wyrażający się o programie, wręczył realizatorkom książki pt. „Szczęśliwi nauczyciele zmieniają świat” z pamiątkowymi zakładkami przygotowanymi w UMiG. Na zakończenie części oficjalnej degustowaliśmy tort przygotowany na cześć uważności.

            Następnie wszyscy udaliśmy się do Różanego patio i tam w swobodnych rozmowach przy grillu mogliśmy nadal świętować zakończenie programu UWAŻNOŚĆ.

                                                                                                          Koordynator programu

                                                                                                          Małgorzata Sokołowska

 

 

Oto lista realizatorów programu w roku szkolnym 2023/2024

Małgorzata Sokołowska – koordynator programu

Iwona Damm – lider programu

Monika Moryto – lider programu

Małgorzata Studnicka – lider programu

Realizatorzy:

Teresa Roguz

Agnieszka Chyla

Elżbieta Leśniak

Anna Głodo

Agnieszka Dudek

Karolina Guzik

Agnieszka Piotrowska

Anna Wąsik

Iwona Damm

Małgorzata Studnicka

Monika Moryto

Justyna Michalska

Danuta Pawełek

Urszula Żurawska

Agnieszka Telka

Katarzyna Chrząstowska – Chabior

Aneta Ambroży

Małgorzata Sokołowska

Marzena Durma

Elżbieta Wnuk

Ewa Brzeska

Małgorzata Studnicka

Karolina Gałka

Joanna Pawelec