Z UWAŻNOŚCIĄ W ŚWIAT!

Dziś w naszej szkole odbył się apel – lekcja uważności na podsumowanie rocznego programu pn. „UWAŻNOŚĆ – kompleksowy program profilaktyczno – wychowawczy dla uczniów, rodziców i nauczycieli klas I – III”.

Uważność to: bycie tu i teraz, spokojny oddech, umiejętność radzenia sobie ze stresem, świadomość swoich wrażeń i emocji, życzliwość i wdzięczność skierowana do siebie i do innych.

            W ciągu całego roku wszyscy uczniowie tych klas młodszych ze swoimi wychowawczyniami, liderkami programu i nauczycielami współorganizującymi kształcenie trenowali uważność wg programu „Uważność w edukacji wg metody Kosmos i Kajo”. Również rodzice co miesiąc zapoznawani byli z ćwiczeniami uważności, a w marcu wszystkie klasy I – III przystąpiły do Ogólnopolskiego Tygodnia Uważności pod hasłem „Oddech jest super”. W tym czasie w szkole dużo się działo i wszyscy za sprawą dekoracji na holu głównym, różnych zajęć i happeningów na korytarzach dowiedzieli się, że uważność rządzi w szkole.

W dn. 22 maja br. nadszedł czas podsumowań. Na wspólnym apelu – lekcji uważności wszystkie klasy zaprezentowały asany, wszyscy uczniowie w postawie uważnej ćwiczyli oddychanie, wszyscy w końcu otrzymali pamiątkowe opaski na rękę z napisem „oddech jest super”. Taki też okrzyk wznieśliśmy wszyscy na  podsumowanie apelu.

Na zakończenie głos zabrała p. Anna Ziętarska Winnicka – kierownik referatu organizacyjnego, komunikacji i spraw społecznych, która podziękowała realizatorkom, uczniom za udział i powiedziała, że jest pod wrażeniem pracy, jaką wszyscy wykonali w celu realizacji programu, a uczniom życzyła uważności, która jest wg niej – supermocą, na co dzień.

Program w całości został sfinansowany ze środków Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu.

filmik

Koordynator programu

Małgorzata Sokołowska