Abonament obiadowy – grudzień 2023r

Cena abonamentu obiadowego na miesiąc grudzień 2023 r.  (16 dni obiadowych x 5zł) wynosi dla ucznia 80 zł (16 dni obiadowych x 5zł).

UWAGA! Opłatę za ten miesiąc proszę dokonać przelewem wyłącznie w dniach 1-13 grudnia, a stołówka czynna będzie do dnia 22 grudnia.

 

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu
Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86 9425 0008 0001 0009 2000 0003
Nazwa zleceniodawcy: Odpłatność za obiady w stołówce szkolnej za grudzień 2023 r. ucznia  (tu należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza i odpowiednią kwotę)