Świetliczaki na tropie… przysłów”.

W roku szklonym 2023/2024 Świetlica Szkolna Pszczółki bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym w ramach Akademii Świetlicowej pt. „Świetliczaki na tropie… przysłów”. Projekt składa się z 30 zadań z podanego zestawu. Zadaniem uczestników jest wykonanie co najmniej 12 zdań, w których trzeba wyjaśnić przysłowia.

Cele projektu:

  • wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia;
  • uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;
  • działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;
  • rozwijanie zdolności manualnych ucznia;
  • zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce.

                                                                                               Nauczyciele Świetlicy