Abonament obiadowy – wrzesień 2023r.

Cena abonamentu obiadowego na miesiąc wrzesień 2023 r. od dnia 7 września wynosi dla ucznia
17 x 5zł= 85 zł (osiemdziesiąt pięć zł)

Przypominam, że opłaty dokonujemy z góry za dany miesiąc.

Możliwa jest refundacja obiadów dla dziecka, informacja w OPS w Połańcu telefon 015 865 56 60

UWAGA! Regulacja finansowa za obiady tylko przelewem bankowym (kwotę należy wpłacić  z góry za dany miesiąc)

Wzór:

Nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003

Nazwa zleceniodawcy:  odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu za miesiąc wrzesień  2023 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza)