Komunikat w sprawie odbioru zaświadczeń OKE po egzaminie ósmoklasisty.

Dyrektor szkoły informuje, że wydawanie zdającym zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty odbędzie się w dniu 6 lipca 2023 roku (tj. czwartek) zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • klasa VIII a – godzina 12.30
  • klasa VIII b – godzina 13.00
  • klasa VIII c – godzina 13.30
  • klasa VIII d – godzina 14.00
  • klasa VIII e – godzina 14.30
  • klasa VIII f – godzina 15.00
  • klasa VIII g – godzina 15.30
  • klasa VIII hi – godzina 16.00

 Miejsce wydawania zaświadczeń: parter, segment E.

Ze względu na dużą ilość wydawanych zaświadczeń, prosimy o punktualne przybycie i zabranie ze sobą teczki lub koszulki na dokumenty.

Dyrektor Szkoły
Gabriela Zielińska