Komunikat – organizacja pracy szkoły w dniach egzaminów ósmoklasisty

W dniach 23, 24, 25 maja 2023 r. uczniowie klas ósmych przystępują do egzaminów. Dowozy w tych dniach pozostają bez zmian, natomiast odwozy po zakończonym egzaminie w poszczególne dni będą się odbywały zgodnie z poniższym harmonogramem:

23.05.2023 r. – godz. 12.30

24.05.2023 r. – godz. 12.00

25.05.2023 r. – godz. 11.45

Dni egzaminów są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas
I-VII. W te dni nie funkcjonuje biblioteka i stołówka szkolna.

Również dzień 26 maja 2023 r. jest dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktycznych i wychowawczych dla wszystkich uczniów szkoły (klasy I-VIII). Nie funkcjonuje stołówka szkolna oraz nie są organizowane dowozy i odwozy uczniów.

Oddział przedszkolny funkcjonuje zgodnie z dotychczasowymi godzinami pracy.