Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Autyzm nie jest rzeczą, którą się „ma”, ani „muszlą”, w której się człowiek może zamknąć. Nie ma normalnego dziecka schowanego za autyzmem. Autyzm to sposób bycia. Opanowuje i zabarwia wszystkie doświadczenia, wszystkie odczucia, percepcję, każdą myśl, emocję, każdy aspekt życia. Nie można oddzielić autyzmu od człowieka… a gdyby nawet było to możliwe, osoba która by pozostała, nie byłaby tą samą osobą, co przedtem.

Dietmar Zöller „Gdybym mógł z wami rozmawiać”

Cytat ten doskonale wprowadza nas w świat osób z autyzmem, jakże odmienny od „naszego”, ale na pewno nie gorszy. Autyzm wiąże się przede wszystkim z trudnościami w porozumiewaniu się i kontaktach społecznych, rozumieniu zachowań innych ludzi, postrzeganiu świata. Osoby w spektrum autyzmu w inny sposób odbierają światło, obrazy i dźwięki, inaczej odczuwają dotyk, zapach, smak czy ból. Wszystko to sprawia, że należą do grup najbardziej narażonych na dyskryminację, przemoc i wykluczenie. Ich jakość życia często zależy od naszej wiedzy na temat autyzmu oraz tego, w jakim stopniu potrafimy te informacje wykorzystać. Właśnie dlatego Szkoła Podstawowa w Połańcu we współpracy z Miastem i Gminą Połaniec w ramach obchodów Światowego Dnia i Miesiąca Świadomości Autyzmu realizuje projekt edukacyjno-społeczny „Przyjaźnie dla autyzmu”. Z tej okazji zaplanowane zostały liczne inicjatywy, o których więcej możecie poczytać na przygotowanych przez nas plakatach.

<grafika zaswiec-sie-na-niebiesko.jpg>

Zaświeć się na niebiesko!

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzony jest 2 kwietnia. Z uwagi na fakt, że dzień ten w tym roku przypadał w niedzielę, w naszej szkole świętowaliśmy wydarzenie 3 kwietnia. Tego dnia w sposób odważny i pełen nadziei na zmianę w podejściu do osób w spektrum pokazaliśmy, że wszyscy jesteśmy jedną wielką drużyną. Cała społeczność szkolna udowodniła, że każdy z nas jest ważny i wyjątkowy. Szkoła to miejsce przyjazne i otwarte dla każdego, dlatego też wspólnie promowaliśmy postawy i wartości takie jak: akceptacja, zrozumienie, życzliwość, szacunek, pomoc, brak uprzedzeń, równe traktowanie itp. Dziękujemy wszystkim, że tak licznie zaangażowali się w działania projektowe, wspólnie tworząc lekcję tolerancji. Tego dnia kolorem dominującym w ubiorze stały się różne odcienie niebieskiego, zarówno uczniowie jak i pracownicy placówki razem zaświecili na niebiesko dla autyzmu. Hol główny szkoły został przystrojony w barwach błękitu, a w dekoracji i aranżacji korytarza pomogły nam Panie: Zofia Sowińska, Iwona Damm oraz Danuta Pawełek, za co gorąco im dziękujemy. W tematykę dnia wprowadziła wszystkich audycja, która popłynęła ze szkolnego radiowęzła, zaprezentowana przez Kamilę Zalińską oraz Filipa Kosowicza z klasy 8e. Dostarczyła ona słuchaczom nie tylko wiedzy, ale także pozwoliła obalić mity krążące wokół spektrum autyzmu. Ogłoszone zostały również wyniki szkolnego etapu ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla klas I-III oraz oddziału przedszkolnego „Świat widziany przez niebieskie okulary – wszystkie odcienie błękitu”. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, łącznie ze wszystkich oddziałów wpłynęło ponad 50 prac. A oto lista zwycięzców:

I miejsce:

 • Bruno Sobólski – oddział 0
 • Emil Kwiatkowski – 1a
 • Krystian Glica – 2a
 • Antoni Spychała – 3c

II miejsce: 

 • Laura Kot – oddział 0
 • Anna Sagan – 1e
 • Lena Łukaszek – 2c
 • Kamil Czosnek – 3e

III miejsce:

 • Marika Madejska – odział 0
 • Zuzanna Gwóźdź – 1d
 • Marcel Skałbania – 2b
 • Franciszek Karaś – 3b

Wyróżnienia otrzymali: Maksymilian Stasiuk – oddział 0, Lena Pawłowska – 1b, Marcelina Suchorowska – 1c, Maksymilian Bugaj – 1e, Krzysztof Wolak – 2c, Piotr Grzybowski – 2d, Barbara Mikoda – 2d, Iga Jabłońska – 2e, Zuzanna Kozieł – 2e, Zuzanna Kwiatkowska – 3a, Mikołaj Wieczorek – 3a, Weronika Strzyż – 3c, Julia Ciszewska – 3d, Radosław Adaś – 3e, Martin Machniak – 3e, Anna Staromłyńska – 3e.

A to nie koniec niespodzianek, które towarzyszyły społeczności szkolnej w tym dniu. Dużym powodzeniem wśród uczniów cieszyła się akcja tworzenia „Serca wsparcia”. Promowała ona postawy i wartości, będące wspaniałym gestem solidarności, wyrazem empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. W holu głównym na zainteresowanych czekały również inne aktywności, które nie tylko dostarczały różnorodnych bodźców, ale także uczyły szacunku do drugiego człowieka oraz otwartości, były lekcją akceptacji i zrozumienia. Każdy, kto chciał zgłębić swoją wiedzę na temat autyzmu, mógł zapoznać się z gazetką tematyczną „Autyzm – poznaj zanim ocenisz…” oraz prezentacją „Autyzm. Poznaj, by zrozumieć”, która była wyświetlana w holu na segmencie E. Chętni uczniowie mogli na chwilę wcielić się w aktorów i wystąpić w filmiku „Przyjaźnie dla autyzmu”. Miłym zaskoczeniem była liczba klas, które zaangażowały się w konkursie na najciekawsze „Niebieskie zdjęcie”, wykazując dużą kreatywność.  Wyniki konkursu poznacie pod koniec kwietnia, w dniu podsumowującym działania w ramach projektu. Cieszymy się niezmiernie, iż happening w holu głównym i wizyta gości z Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: Pani Agnieszki Krupy i Pana Artura Kosowicza zintegrowały całą społeczność szkolną i dostarczyły wszystkim mnóstwo pozytywnej energii, wrażeń i dobrej zabawy. Dziękujemy naszym gościom za poświęcony czas i pracę, którą wykonali, czego efektem jest filmik dołączony do artykułu.

Sympatycznym akcentem tego dnia były odwiedziny w naszej placówce dzieci z Przedszkola Publicznego w Połańcu, które razem z Panią Dyrektor Anną Kaniszewską i wychowawcami zaprezentowały piękny występ „Wieziemy tu kogucika, dajcie jajek do koszyka…”, wprowadzając zgromadzonych w świąteczny nastrój.  Wspólnie zrobiliśmy sobie zdjęcie na tle „niebieskiej fotobudki” i złożyliśmy nawzajem życzenia.

Kolejne inicjatywy w ramach Miesiąca Świadomości Autyzmu przed nami. Mamy nadzieję, że podjęte działania poszerzą wiedzę i przyczynią się do podniesienia świadomości naszych uczniów na temat spektrum autyzmu. Pamiętajmy, że razem możemy stworzyć lepszy świat dla osób z autyzmem, świat zrozumienia, akceptacji i tolerancji.

Na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec Pana Jacka Benedykta Nowaka oraz kierownika Referatu Organizacyjnego Komunikacji i Spraw Społecznych Pani Anny Ziętarskiej-Winnickiej składamy serdeczne podziękowania za wsparcie i pomoc w organizacji projektu edukacyjno- społecznego „Przyjaźnie dla autyzmu”. Dziękujemy dyrekcji, nauczycielom, uczniom, rodzicom oraz wszystkim, którzy włączyli się w działania projektowe. Szczególne słowa podziękowania kierujemy również do sponsorów:

 • Banku Spółdzielczego w Połańcu
 • Firmy Handlowo-Usługowej „RADCAR” w Połańcu
 • Księgarni „ATENA” w Połańcu.

Koordynatorzy:

 • Monika Moryto
 • Aneta Ambroży
 • Małgorzata Studnicka