Abonament obiadowy marzec

Cena abonamentu obiadowego na miesiąc marzec 2023 r. wynosi dla ucznia 23 x 5zł= 115zł ( sto piętnaście zł)

Wpłat proszę dokonywać od 1.03.2023 r. to ważne ze względu na księgowość.

Możliwa jest refundacja obiadów dla dziecka, informacja w OPS w Połańcu telefon
015 865 56 60

UWAGA! Regulacja finansowa za obiady tylko przelewem bankowym (kwotę należy wpłacić  z góry za dany miesiąc)

Wzór:

Nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003

Nazwa zleceniodawcy:  odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu za miesiąc marzec  2023 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza)

Uczniowie będą korzystać ze stołówki tylko według określonego harmonogramu wejść na posiłek.

Harmonogram wydawania posiłków

Grupa/klasaRodzaj posiłkuWydawanie posiłkuZwrot naczyń
Grupa przedszkolna Elfyśniadanie8.108.30
Oddział przedszkolnyśniadanie9.009.20
Grupa przedszkolna Elfyobiad11.3012.00
Oddział przedszkolnyobiad11.0011.20
Klasy I, II, IIIobiad11.0011.30
Klasy IV-VIIIobiad12.1514.00
Grupa przedszkolna Elfypodwieczorek13.2013.40