Świetliczaki na tropie … kolorów Świata

W roku szklonym 2022/2023 Świetlica Szkolna Pszczółki bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym w ramach Akademii Świetlicowej pt. „Świetliczaki na tropie… kolorów Świata”.

Projekt składa się z 6 modułów – 5 dotyczących barw odpowiadających kolejno Europie, Azji, Afryce, Ameryce i Australii z Oceanią oraz jeden wspólny „kolorowy” – odnoszący się do wszystkich kontynentów. Zadaniem uczestników jest wykonanie co najmniej 12 zdań z podanego zestawu.

CELE PROJEKTU:

  • wychowanie ucznia aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą;
  • uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;
  • działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;
  • rozwijanie zdolności manualnych ucznia;
  • zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce.

                                                                                     Nauczyciele Świetlicy