Junior-Edu-Żywienie

W tym roku szkolnym nasza placówka bierze udział w realizacji programu MEiN „Junior-Edu-Żywienie” (JEŻ), którego głównym celem jest opracowanie i wdrożenie edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI.   Za nami pierwszy etap realizacji projektu – badania naukowe, które przeprowadzili nauczyciele świetlicy we współpracy z nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Badania zostały wykonane w klasach II, IV i VI, łącznie 15 oddziałów, narzędzia badawcze – ankiety zostały dostarczone do szkoły 17 października 2022 przez zespół badawczy SGGW, wtedy też ustalono szczegóły i procedurę badań w naszej szkole. Po wyrażeniu zgody pisemnej przez rodzica lub prawnego opiekuna ucznia, ankietowano rodziców i uczniów, oraz dokonano pomiarów wzrostu, wagi i obwodu pasa ucznia. Wyniki były kodowane i przesłane do placówki akademickiej. Pragnę podziękować za pomoc i współpracę w trakcie realizacji pierwszego etapu tego projektu: rodzicom, za wyrażenie zgody i wypełnienie ankiet, uczniom za zaangażowanie, wychowawcom i nauczycielom, szkolnej pielęgniarce i nauczycielom świetlicy za wszelką pomoc. Przed nami realizacja kolejnych etapów programu, szczegóły już wkrótce.

                                                                                                                                                           Grażyna Kamińska