„Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji”

W roku szkolnym 2022/2023 klasa 1 c weźmie udział w projekcie edukacyjnym – innowacji pedagogicznej –  „Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji” pod patronatem wydawnictwa edukacyjnego  Kapelusz z Kwiatami.

„Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji” to projekt edukacyjny, który ma służyć szerzeniu idei ochrony zdrowia psychicznego dzieci. Ma zachęcać
i motywować uczniów do podejmowania trudu i mierzenia się  z codziennymi wyzwaniami, problemami oraz odnajdywania w sytuacjach społecznych.  Ponadto wdrażana innowacja opiera się na kształtowaniu postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro
i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji oraz wzmacnianiu zdrowia psychicznego dzieci, które stanowią podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.

Główne założenia projektu dotyczą:

– wykorzystania tekstów wierszy jako pomocy w oddziaływaniu  na myśli, emocje
i zachowanie dzieci,

– kształtowania umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozróżniania emocji,

– rozwijania  umiejętności akceptowania różnorodności przeżywanych uczuć,

– kształtowania umiejętności rozwiązywania problemów,

– kształtowania postaw prospołecznych,

– pobudzania poczucia własnej wartości,

– dbania o równowagę emocjonalną dzieci.

Postacią wiodącą projektu jest kot Amadeusz, bohater wierszyków z książki „O kotku Amadeuszu, czyli wiersze na małe i duże troski”. Wraz z Amadeuszem uczniowie będą dotykać tematów, które nie są dzieciom obce, czyli : jak radzić sobie z różnymi emocjami
(strachem, nieśmiałością, poczuciem porażki,  smutkiem), jak rozwiązywać problemy (jak odnaleźć swój talent, jak znaleźć przyjaciół, co robić w czasie choroby), jak radzić sobie
w niektórych sytuacjach (jak pokonać nudę), jak odnaleźć się w otaczającym świecie (jak zadbać przyrodę, jak pokonać nieśmiałość, jak pokonać niecierpliwość, czy warto być dorosłym).