JUNIOR-EDU-ŻYWIENIE

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w realizacji programu MEiN „Junior-Edu-Żywienie” (akronim JEŻ). Otrzymaliśmy potwierdzenie o zakwalifikowaniu naszej placówki. Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie zaprosił szkoły, nauczycieli, uczniów i ich rodziców do programu „Junior – Edu – Żywienie” (JEŻ) w ramach realizacji zadania  zleconego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, którego głównym celem jest opracowanie i wdrożenie edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI. Udział w programie przyczyni się do podniesienia kwalifikacji nauczycieli z zakresu edukacji żywieniowej potwierdzonych certyfikatem. Przygotowane w programie materiały edukacyjne, w tym nagrane filmy, rebusy, konkursy będą mogły być wykorzystane do urozmaicenia lekcji oraz planowania różnych zajęć edukacyjnych, w tym również podczas pobytu dzieci w świetlicy. W programie są 3 podstawowe działania: 

  1. Badania naukowe,które przeprowadzają nauczyciele akademiccy, a szkoła jedynie wspomaga organizacyjnie. Badania zajmują jedynie jeden dzień w szkole. 
  2. Bezpłatne szkolenia nauczycieli, które odbędą się online (40h, w wygodnej formie, można się podłączyć i wysłuchać w danym dniu tylko tyle ile się ma czasu i dokończyć innego dnia, link będzie aktywny 2 miesiące) oraz stacjonarnie (10h – jeden dzień, w różnych terminach, w każdym województwie). Szkolenia kończą się uzyskaniem certyfikatu.
  3. Konkurs dla szkół.