KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ I STOŁÓWKI

Świetlica szkolna czynna w godzinach 6.30 -16.00.

Karty zgłoszenia do pobrania i wydrukowania ze strony szkoły www.podstawowa.polaniec.eu zakładka świetlica dokumenty, lub gotowe do odebrania przy portierni szkoły. Uzupełniony dokument należy dostarczyć do sekretariatu lub świetlicy. Dobrowolna darowizna na rzecz świetlicy 20zł na rok szkolny, wpłata przelewem bankowym na konto: 25 94250008 0000 0970 2004 0001  (z dopiskiem darowizna na rzecz świetlicy)

Stołówka czynna od 5.09.2022r. (poniedziałek)

Cena abonamentu obiadowego na miesiąc wrzesień 2022r. wynosi dla ucznia 20x5zł=100zł (sto zł)

Możliwa jest refundacja obiadów dla dziecka, informacja w OPS w Połańcu telefon
015 865 56 60

UWAGA! Regulacja finansowa za obiady tylko przelewem bankowym (kwotę należy wpłacić  z góry za dany miesiąc)

Wzór:

Nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003

Nazwa zleceniodawcy:  odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu za miesiąc WRZESIEŃ  2022 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza)

Uczniowie będą korzystać ze stołówki tylko według określonego harmonogramu wejść na posiłek.

Harmonogram wydawania posiłków

Grupa/klasa Rodzaj posiłku Wydawanie posiłku Zwrot naczyń
Grupa przedszkolna śniadanie 8.10 8.30
Oddział przedszkolny śniadanie 9.00 9.20
Grupa przedszkolna obiad 11.30 12.00
Oddział przedszkolny obiad 11.00 11.20
Klasy I, II, III obiad 11.00 11.30
Klasy IV – VIII obiad 12.15 14.00