Odbiór zaświadczeń egzaminacyjnych

Dyrektor szkoły informuje, że wydanie zdającym zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty odbędzie się w dniu 8 lipca 2022 roku (tj. piątek) zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • klasa VIII a – godzina 8.30
  • klasa VIII b – godzina 9.00
  • klasa VIII c – godzina 9.30
  • klasa VIII d – godzina 10.00
  • klasa VIII e – godzina 10.45
  • klasa VIII f – godzina 11.15

Miejsce wydawania zaświadczeń: parter, segment E.

Dyrektor Szkoły
Gabriela Zielińska