Wieczór z matematyką 

 

Przed egzaminami ósmoklasisty trzeba usystematyzować swoją wiedzę i zrobić powtórzenie materiału potrzebnego do napisania egzaminu, aby uzyskać jak najlepsze wyniki.

W tym celu w naszej szkole odbył się Wieczór z matematyką, podczas którego uczniowie klas ósmych mieli okazję przerobić testy egzaminacyjne zawierające zadania z różnych działów matematyki.

Spotkanie to miało charakter zajęć otwartych, które łączyły pożyteczne z przyjemnym.

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli wykonywali zadania korzystając z tablicy interaktywnej oraz różnych pomocy dydaktycznych. W trakcie spotkania robiliśmy przerwy na słodki poczęstunek. Gofry, ciasteczka i inne słodkości spowodowały, że to spotkanie przebiegało w przyjemnej, koleżeńskiej atmosferze.

Zaangażowanie uczniów spowodowało, że zajęcia te były efektywne i pozwoliły dokonać odpowiednich powtórek materiały do egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

Organizatorka zajęć Marzena Chyla oraz zaproszone nauczycielki matematyki Wioletta Kareta i Aneta Chmura czuwały nad tym, aby uczniowie wykonywali właściwe kroki podczas  rozwiązywania zadań.

Dziękuję wszystkim uczestnikom i nauczycielkom za mile spędzony oraz efektywny czas.

Mam nadzieję, że takie spotkania będą odbywały się co roku i wpiszą się na stałe w kalendarz wydarzeń przed egzaminami.

                                                                                                     

                                                                                                                      Marzena Chyla