Innowacja pedagogiczna z języka niemieckiego: „Ein Schuljahr im Objektiv” – „Rok szkolny w obiektywie”
część VII i VIII

W marcu i kwietniu 2022r. uczniowie klasy VII b oraz VII h realizowali kolejne dwa etapy innowacji pedagogicznej z języka niemieckiego. Działania edukacyjne w marcu związane były z tematem: „Das Wetter” – „Pogoda”. Najpierw uczniowie obejrzeli i wysłuchali autentyczną prognozę pogody z niemieckojęzycznej strony: https://www.wetter.de/. Poznali najważniejsze zwroty, za pomocą których możemy opisać prognozę pogody. Praca z autentycznym materiałem źródłowym była dla uczniów bardzo interesująca i stała się dla nich inspiracją do stworzenia własnej mapy opisującej pogodę w Polsce lub w Niemczech. Dodatkowo na ich mapach znalazły się piktogramy przedstawiające różne zjawiska pogodowe wraz z krótkim opisem. Następnie uczniowie wcielili się w rolę prezenterów pogody i prezentowali na forum klasy swoje umiejętności językowe.

W kwietniu uczniowie zostali zapoznani ze zwyczajami i tradycjami wielkanocnymi w Niemczech. Temat innowacji brzmiał: „Ostern in Deutschland” – „Święta Wielkanocne w Niemczech”. Najpierw uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną o sposobie spędzania Świąt Wielkanocnych przez naszych zachodnich sąsiadów. Była to okazja do rozmowy o podobieństwach i różnicach dotyczących tradycji wielkanocnych w Polsce i w Niemczech. Po obejrzeniu prezentacji uczniowie uzupełniali karty pracy. Na kartach pracy pojawiły się nazwy dni, które związane są z okresem Wielkiego Postu i Wielkim Tygodniem, zadaniem uczniów było odszukanie ich polskiego znaczenia i ułożenie dni w prawidłowej kolejności. Na drugiej karcie pracy znalazły się niemieckie nazwy pokarmów, które wkładamy do wielkanocnego koszyczka. Uczniowie mieli za zadanie odpowiednio przyporządkować nazwy zgodnie z odpowiadającymi im symbolami. Podsumowaniem tej części innowacji było wykonanie przez uczniów wielkanocnych kartek z życzeniami w języku niemieckim. Uczniowie według własnego pomysłu kolorowali i ozdabiali swoje prace. Wykonaną przez siebie kartkę mogli podarować bliskiej osobie lub wysłać ją do kogoś ze swojej rodziny.

Realizacja tych dwóch części innowacji poszerzyła wiedzę uczniów na temat krajów niemieckiego obszaru językowego, wzbogaciła ich słownictwo i umożliwiła zastosowanie nowych zwrotów w praktycznych sytuacjach językowych. Stała się również okazją do odkrycia różnic kulturowych pomiędzy dwoma krajami i sprzyjała kształtowaniu postawy tolerancji i otwartości na inne kultury.

Dorota Podsiadły

nauczyciel języka niemieckiego