Innowacja pedagogiczna z języka niemieckiego: „Ein Schuljahr im Objektiv” – „Rok szkolny w obiektywie
część V i VI

W nowym roku kalendarzowym uczniowie klasy VII b oraz VII h realizowali kolejne dwie części innowacji pedagogicznej z języka niemieckiego. Tematyka zajęć w styczniu i lutym 2022 obejmowała następujące zagadnienia: „Meine Winterferien” – „Moje ferie zimowe” oraz „Liebe” – „Miłość”. Podczas realizacji zadań do pierwszego tematu uczniowie poznali nazwy aktywności i sportów zimowych. Tworzyli w grupach słowniczki obrazkowe, które miały ułatwić im naukę słówek kojarzących się z zimowymi dyscyplinami sportowymi. Dodatkowo uczniowie zaprezentowali na forum klasy swoich ulubionych sportowców
z krajów niemieckiego obszaru językowego i przy okazji mogli podzielić się swoimi pasjami
i zainteresowaniami.  

Drugi z tematów związany był ze znanym na całym świecie świętem – z Walentynkami. Uczniowie pracując z tekstem źródłowym poznali, w jaki sposób to święto obchodzone jest w Niemczech, a także przygotowali dla wybranej przez siebie osoby Walentynkę
z wierszykiem w języku niemieckim. Przy tworzeniu kartek walentynkowych pracowali ze słownikami do języka niemieckiego, dzięki czemu mogli łatwiej zapamiętać nowe słownictwo oraz zwroty. Następnie uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną, która stała się okazją do poznania wybranych pisarzy i poetów z krajów niemieckojęzycznych, a także ich najpopularniejszych dzieł, jak np. „Cierpienia młodego Wertera” Johanna Wolfganga von Goethe czy „Hyperion” Friedricha Hölderlina. Przedstawione w prezentacji obrazy ze znanych dzieł literatury pięknej stały się inspiracją do odegrania scenek rodzajowych, podczas których uczniowie mogli zaprezentować swoje aktorskie zdolności.

Podczas realizacji tych części innowacji uczniowie rozwijali umiejętność pracy w grupie, korzystali z różnorodnych źródeł informacji w języku obcym, a także rozwijali indywidualne zdolności i predyspozycje do nauki języka niemieckiego.

Dorota Podsiadły

nauczyciel języka niemieckiego