Innowacja pedagogiczna z matematyki:  „Matematyka inaczej”.

Zajęcia w ramach kolejnej części innowacji pedagogicznej „Matematyka inaczej” prowadzone w trakcie nauki zdalnej przebiegały pod hasłem „Organizujemy wycieczkę”. Uczniowie klasy  VIII a  mieli okazję zaplanować trasę wycieczki rowerowej oraz oszacować koszt zorganizowania ogniska podczas tej wycieczki. Pierwsze zadanie uczniów to zaplanowanie trasy wycieczki do Zamczyska w Tursku Małym korzystając z mapy online. Uczniowie planowali i zaznaczali różne trasy, zarówno takie, które przebiegały drogą krajową i drogami głównymi oraz takie, które biegły drogami lokalnymi, bardziej bezpiecznymi dla wycieczek rowerowych. Kolejne zadanie uczniów to obliczenie czasu przejazdu do Zamczyska w Tursku Małym. Podczas wykonywania tego zadania uczniowie powtarzali jednocześnie umiejętność obliczania prędkości, drogi i czasu  w ramach powtórzeń do egzaminu ósmoklasisty. Po wykonaniu obliczeń uczniowie przeszli do szacowania kosztów zorganizowania ogniska podczas tej wycieczki. Zajęcia te dotyczyły jakże ważnych umiejętności wykorzystywanych w życiu codziennym, takich jak  korzystanie z mapy, czytanie mapy, orientacja w terenie, obliczanie czasu przejazdu, szacowanie kosztów. Kolejny raz uczniowie „doświadczali” matematyki. Podsumowaniem tej części innowacji  było wykonanie prezentacji zawierającej prace uczniów z zajęć. Zapraszam do obejrzenia prezentacji.

Innowacja pedagogiczna „Matematyka inaczej”