Komunikat dotyczący zdalnego nauczania.

Szanowni Rodzice

W związku ze zwiększającą się liczbą pozytywnych przypadków zachorowań na SARS- COV2, po otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wprowadzam nauczanie zdalne dla:
oddziału przedszkolnego oraz dla  wszystkich klas 1 – 8 w dniach 03.12. – 17.12. 2021 r.

W tym czasie obowiązują dotychczasowe zasady nauki z wykorzystaniem platformy Classroom:

– wszystkie lekcje odbywają się zgodnie z planem zajęć;

– dowozy i odwozy zostają wstrzymane;

– nie działa stołówka szkolna;

– świetlica szkolna pełni dyżur dla uczniów, których rodzice są zaangażowani w działania dotyczące zwalczania SARS- COV2;

– biblioteka szkolna pełni dyżur zgodnie z harmonogramem podanym na stronie szkoły;

– z zajęć zdalnych na terenie szkoły mogą korzystać uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o oddzielne przepisy;

uczniowie klas 8 egzamin próbny z j. angielskiego napiszą w dniu 21.12.2021 r;

Proszę o śledzenie na bieżąco informacji na stronie szkoły oraz w e-dzienniku.

Wszystkim Rodzicom, Uczniom i Nauczycielom życzę dużo zdrowia.

Z poważaniem

Gabriela Zielińska – Dyrektor szkoły