Terminy spotkań z rodzicami

Drodzy Rodzice/ Opiekunowie! 

W dniach 8, 9, 10 listopada odbędą się spotkania Rodziców z Wychowawcami (wywiadówki).
Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną wywiadówki przeprowadzimy w sposób on-line z wykorzystaniem platformy Classroom (aplikacja Meet).

Wychowawcy poinformują Państwa o sposobie dołączenia do spotkania.
Klasy i terminy:

klasy 0 – 38 listopadagodz. 17:30
klasy 4 – 69 listopadagodz. 17:30
klasy 7 – 810 listopadagodz. 17:30