Abonament obiadowy – październik

Cena abonamentu obiadowego na miesiąc październik 2021 r. wynosi dla ucznia 19 x 5 zł = 95 zł (dziewięćdziesiąt pięć zł).

14 i 15 października stołówka nieczynna.

WAŻNE: Proszę dokonywać wpłat od dnia 1 października, proszę także wszystkie osoby korzystające z obiadów o przychodzenie w maseczce do stołówki szkolnej, a Rodziców o wyposażenie w nie uczniów.

UWAGA!

Regulacja finansowa za obiady tylko przelewem bankowym (kwotę należy wpłacić  z góry za dany miesiąc)

WZÓR:

Nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu.

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86 9425 0008 0001 0009 2000 0003.

Nazwa zleceniodawcy: odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu za miesiąc październik 2021 r. ucznia  (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza).

Ze względu na bezpieczeństwo w czasie pandemii uczniowie będą korzystać ze stołówki tylko według określonego harmonogramu wejść na posiłek.

Harmonogram wydawania posiłków

Grupa/klasaRodzaj posiłkuWydawanie posiłkuZwrot naczyń
Grupa przedszkolnaśniadanie8.108.30
Oddział przedszkolnyśniadanie9.009.20
Grupa przedszkolnaobiad11.3012.00
Oddział przedszkolnyobiad11.0011.20
Klasy I i IIobiad10.3010.50
Klasy IIIobiad11.4012.00
Klasy IV i Vobiad11.1511.30
Klasy VI, VII,VIIIobiad12.1512.30
Grupa przedszkolnapodwieczorek13.2013.40