Mamy laureata

Miło nam poinformować, że laureatem ogólnopolskiego konkursu ,,Nasi sąsiedzi – Żydzi” został uczeń Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu Adam Zdziebko.

Celem działań konkursowych stało się popularyzowanie wiedzy o społeczności żydowskiej na terenie Polski sprzed 1939 roku, przywrócenie trudnych czasów II wojny światowej, a także krytyczne podejście do samej historii. Organizatorami konkursu byli: Ośrodek Edukacyjno–Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. Patronat nad konkursem sprawował Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach.

Jak ujawniła pani Agnieszka Dziarmaga, kierownik Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Świętokrzyski Sztetl w Chmielniku, w bieżącym roku napłynęła rekordowa liczba prac, zatem konkurencja była niezwykle duża. Przygotowanie do konkursu wymagało mnóstwa pracy i determinacji. Konieczne stało się dotarcie do osób starszych, skłonienie ich do zwierzeń i opowiadań o trudnych czasach. W komisji, która wyłoniła zwycięzców, znaleźli się artyści, archiwiści, historycy, dziennikarze i muzealnicy. Skład jury stanowili: Agnieszka Dziarmaga (Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl”), Patrycja Zatorska-Milewska (Instytut Pamięci Narodowej: Delegatura w Kielcach), Grzegorz Maciągowski (Muzeum Historii Kielc), Łukasz Maj (Kuratorium Oświaty w Kielcach), dr Marek Maciągowski (Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach), dr hab. Edyta Majcher-Ociesa (Instytut Historii UJK), Wiesława Rutkowska (Archiwum Państwowe w Kielcach), Magdalena Kubacka (Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach), Katarzyna Prędotka (TVP3 Kielce) oraz Tomasz Świątkowski (Studenckie Koło Naukowe „Judaica” przy UJK).

Uczniowie, którzy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych, musieli zebrać relacje osób pamiętających żydowskie sąsiedztwo lub czasy II wojny światowej. Praca w dobie pandemii była trudna, jednak się udało.

Gratulujemy Adasiowi inwencji i pomysłowości. Serdecznie też dziękujemy rodzicom.

Aldona Tarnowska