Międzynarodowy projekt edukacyjny „EMOCJA”

Link do artykułu Międzynarodowy projekt edukacyjny „Emocja”

1 czerwca klasa 2a ukończyła realizację międzynarodowego projektu edukacyjnego „Emocja” autorstwa Marzeny Dziadkowiec oraz Krystyny Grzegrzółki (Integrative Saturday School in Bristol). Założeniem niniejszego projektu było wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży oraz rozwijanie istotnych wartości i postaw.

W trakcie roku szkolnego 2020/2021 uczniowie podejmowali działania z zakresu 5 modułów: KREATYWNOŚĆ, WYOBRAŹNIA, MOC SŁÓW, EMPATIA i ODWAGA. Realizacja zadań każdego z modułów opierała się na tekstach bajek i opowiadań bądź filmach, kartach pracy, pracach plastycznych oraz wykorzystaniu TIK – tablicy interaktywnej oraz aplikacji Quiver. Przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu uczniowie dokonywali oceny własnego nastroju, korzystając z „termometru uczuć”. Sprawozdanie z każdych przeprowadzonych zajęć wraz z fotorelacją odsyłano do organizatorów w ramach rozliczenia realizacji powierzonych zadań.

Uczestnictwo w projekcie pozwoliło uczniom na rozwijanie twórczych kompetencji i wyobraźni, kształtowanie postawy szacunku wobec drugiego człowieka oraz empatii, umacnianie wiary w siebie i własne możliwości, a także integrację grupy.  

Zajęcia zrealizowane w ramach projektu to wspaniała przygoda pełna ciekawych zadań, różnorodnych emocji, ważnych treści, istotnych wartości i inspirujących doświadczeń!

Danuta Pawełek
Katarzyna Ziółkowska