Dodatkowy dzień wolny od zajęć

Informujemy, że najbliższy piątek 4 czerwca jest dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktycznych i wychowawczych.