Komunikat w sprawie powrotu uczniów klas I – III do nauczania w formie hybrydowej od 26. 04. 2021 r.

Szanowni Rodzice!

  1. Od poniedziałku 26 kwietnia 2021 r. uczniowie klas I – III wrócą na zajęcia w formie mieszanej (hybrydowej) zgodnie z poniższą tabelą.  
  1. Świetlica szkolna pracuje w godzinach 6:30 – 16:00. 
  1. Stołówka szkolna będzie wydawała posiłki zgodnie z harmonogramem obowiązującym w czasie nauki stacjonarnej.  
  1. Biblioteka szkolna pracuje stacjonarnie w godzinach 9:00 – 15:00. 
  1. Dowozy i odwozy uczniów pozostają bez zmian na wszystkich trasach. 
  1. Uczniów obowiązują dotychczasowe zasady reżimu sanitarnego, tj. poruszanie się w maskach ochronnych w przestrzeniach wspólnych, częste mycie rąk i dezynfekcja oraz zachowanie dystansu społecznego. Na teren szkoły wchodzą tylko uczniowie. 
  1. Na terenie szkoły tak jak dotychczas obowiązuje obuwie zmienne. 
 Nauczanie zdalne  Nauczanie stacjonarne 
 
Poniedziałek 1 a, 2a, 3a 1b,1c,1d,1e 
2b, 2c, 2d, 2e 
3b, 3c, 3d, 3e 
Wtorek  1b, 2b, 3b 1a, 1c, 1d, 1e 
2a, 2c, 2d, 2e 
3a, 3c, 3d, 3e 
Środa 1c, 2c, 3c 1a, 1b, 1d, 1e 
2a, 2b, 2d, 2e 
3a, 3b, 3d, 3e 
Czwartek 1d, 2d, 3d 1a, 1b, 1c, 1e 
2a, 2b, 2c, 2e 
3a, 3b, 3c, 3e 
Piątek  1e, 2e, 3e 1a, 1b, 1c, 1d 
2a, 2b, 2c, 2d 
3a, 3b, 3c, 3d