Konkurs o życiu i działalności Tadeusza Kościuszki – już wkrótce!

Uwaga uczniowie!

Corocznie 7 maja nasza placówka obchodzi Święto Szkoły, które związane jest z bohaterem dwóch narodów – Tadeuszem Kościuszką. Na tę okoliczność przygotowaliśmy dla uczniów klas IV-VII  konkursy tematycznie związane z naszym Patronem. Ich celem jest między innymi  kształtowanie wśród dzieci lokalnego patriotyzmu, więzi emocjonalnych ze szkołą, ale także zachęcanie uczestników do własnej aktywności twórczej.  

Uczniowie klas IV-VI w dniu 27 kwietnia o godz. 15.00 mogą przystąpić do rozwiązywania testu, w którym umieścimy 20 zadań zamkniętych dotyczących życia i działalności Tadeusza Kościuszki. Aby dobrze rozwiązać tenże test, należy sumiennie zapoznać się z informacjami o patronie umieszczonymi na stronie naszej szkoły w zakładce „Szkoła”, następnie „Patron”

Ów test będzie umieszczony w Classroomie, w zajęciach „Biblioteka klasy IV- VI”. Wystarczy przygotować się, otworzyć w „Bibliotece klasy IV-VI” zadania i dokładnie 27.04. o godz. 15.00 pojawi się test konkursowy. Dla każdego uczestnika zostanie utworzona kopia dokumentu google, zaznaczamy poprawne odpowiedzi i w ciągu 30 minut oddajemy dokument. 

Uczniowie klas VII mają inne zadanie konkursowe. Proponujemy, aby młodzież napisała rozprawkę na temat: Czy słusznie uważa się Tadeusza Kościuszkę za bohatera dwóch narodów?  

Praca powinna spełniać wszystkie wymogi przewidziane dla rozprawki jako formy wypowiedzi oraz zawierać minimum 200 słów. 

Temat ten można rozwinąć, otwierając w Classroomie zajęcia „Biblioteka klasy VII-VIII” i już 19 kwietnia pojawi się on w strumieniu. W utworzonym projekcie znajdzie się temat rozprawki i dla każdego uczestnika zostanie utworzony dokument google, który po napisaniu rozprawki oddajemy do 26 kwietnia

Ogłoszenie wyników 

Organizatorzy konkursu: Małgorzata Dalmata-Konwicka, Józefa Stachura oraz Andrzej Kowalik ogłoszą zwycięzców obu konkursów w przeddzień święta na stronie naszej szkoły, a więc 6 maja. Dyrektor szkoły, pani Gabriela Zielińska, ufunduje nagrody za zajęcie trzech pierwszych miejsc. 

Bardzo prosimy wychowawców klas IV-VII o zachęcanie uczniów do tego, aby przystąpili do tychże konkursów. Zainteresowani nie zgłaszają nigdzie swojego udziału, lecz w wyznaczonym terminie przystępują do niego. Ewentualne pytania dotyczące tej rywalizacji prosimy zgłaszać drogę mailową na adresy: 

Mamy nadzieję, że proponowany konkurs spotka się z zainteresowaniem uczniów. Również w ten sposób oddamy cześć bohaterowi, który jest od dziesięcioleci naszym Patronem. 

Andrzej Kowalik