Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego

Zgodnie z nowymi obostrzeniami wprowadzonymi w dniu dzisiejszym informujemy, że od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r. nie będzie działał oddział przedszkolny. Rodzice opiekujący się w tym czasie dziećmi mają prawo do ubiegania się o zasiłek opiekuńczy.