Informacja o pracy szkoły do 17 stycznia 2020 r.

Zdalne zajęcia dydaktyczne będą prowadzone do dnia 18 grudnia 2020. Dni 21 i 22 grudnia są dniami dodatkowo wolnymi ustalonymi na bieżący rok szkolny.

Od 23 grudnia do 31 grudnia 2020 r. będzie trwała zimowa przerwa świąteczna.  W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, ferie zimowe będą trwały od 4 do 17 stycznia 2021 r.  

W dniach 17, 18 grudnia 2020 r. wychowawcy klas przekażą Rodzicom/Opiekunom informacje o przewidywanych dla uczniów ocenach śródrocznych.  

21 i 22 grudnia 2020 r. świetlica szkolna funkcjonuje jak dotychczas.