Komunikat w sprawie zwrotów za obiady

W najbliższych dniach będą dokonywane zwroty finansowe na konto rodziców/opiekunów uczniów korzystających z obiadów w stołówce szkolnej w miesiącu październiku i listopadzie; nadpłata związana była ze zmianą organizacji pracy w szkole – przejście na nauczanie zdalne.