Szczęśliwy numerek

Od 7 grudnia wraca funkcjonowanie w szkole „szczęśliwego numerka”. Jest to przywilej dla uczniów powstały z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego. Uczeń, którego numer z dziennika lekcyjnego zgadza się z wylosowanym „szczęśliwym numerkiem”, jest zwolniony w danym dniu z pytania oraz niezapowiedzianych kartkówek.

Wylosowany „szczęśliwy numerek” będzie widoczny w dzienniku elektronicznym na stronie głównej, w widoku bieżącej lekcji oraz w widoku dziennika oddziału (podświetlenie kolorem).