Harmonogram konsultacji dla uczniów klas VIII

Lp Nazwisko i imię nauczyciela Przedmiot Klasa Dzień tygodnia, godzina Sala 
 1.Marzena Dobroch język polski  8di poniedziałek
15:00 – 15:45 
26A 
 2.Edyta Wawrzyk- Stępień   język polski  8c, 8b poniedziałek
14:45 – 15:30 
15A 
 3.Magdalena Pedyńska  język polski   8a wtorek
15:00 – 15:45 
10A 
 4.Anita Cichoń język angielski   8di środa
15:00 – 15:45
22E 
 5.Magdalena Przybył- Szcześniakjęzyk angielski   8b środa
15:25 – 16.10
24A 
 6.Emilia Kocur język angielski   8a środa
15.00 – 15.45  
4A 
 7.Joanna Pawelec  język angielski   8b, 8c poniedziałek
15.00 – 15.45 
15A 
 8.Anna Komorowska język angielski   8a, 8di poniedziałek
15.00 – 15.45 
16D 
 9.Marzena Chyla matematyka 8b wtorek
15:00-15.45 
21B 
 10.Katarzyna Szydłowska matematyka 8a środa
15:00 – 15:45 
20E 
 11.Barbara Kozioł matematyka 8c wtorek
15:00 – 15:45 
4B 
 12.Iwona Sulik matematyka 8di wtorek
15:00 -15:45 
4A 
  • Konsultacje odbywają się od dnia 9.11.2020 r. w wymiarze 1h tygodniowo z każdego przedmiotu egzaminacyjnego dla uczniów klas VIII. 
  • Uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa w konsultacjach nauczycielowi uczącemu ich danego przedmiotu.
  • Rodzice posyłają do szkoły na zajęcia tylko dziecko zdrowe. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane do placówki i nie będą mogły uczestniczyć w konsultacjach.
  • Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi placówki fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
  • Zakazuje się przynoszenia z domu do szkoły, zabawek i innych przedmiotów oraz napojów i produktów spożywczych.
  •  Nadal obowiązuje zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich. 
  • Uczeń/uczennica klasy VIII, samodzielnie przychodzący na konsultacje do szkoły, w razie uzasadnionego podejrzenia, że może być chory i może zarażać inne dzieci, nie będzie przyjęty do szkoły, a rodzic zostanie niezwłocznie poinformowany o fakcie telefonicznie i poproszony o odebranie dziecka z placówki.
  •  Rodzice dziecka, które podczas przyjęcia lub pobytu w szkole wykazywało objawy choroby zakaźnej i zostało nieprzyjęte lub odebrane z placówki, będą zobowiązani poinformować nauczyciela – wychowawcę i dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka.