Instrukcja korzystania z dziennika elektronicznego

Link do artykułu Instrukcja korzystania z e-dziennika

W roku szkolnym 2020/2021 rozpoczynamy pracę z dziennikiem elektronicznym UONET+ firmy Vulcan. 

Rodzice logują się do dziennika za pomocą adresów e-mail, które podali wychowawcom klas, natomiast uczniowie za pomocą adresów, z których korzystają na platformie.

W przypadku problemów z logowaniem prosimy rodziców o kontakt z wychowawcą klasy.

Po zalogowaniu można zainstalować na telefonie bezpłatną aplikację: Dzienniczek+.

Link do e-dziennika: https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminapolaniec

Instrukcje i filmy pomocnicze dla rodziców i uczniów: