Komunikat skierowany do rodziców

Szanowni Państwo!

  • W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym, proszę o wyposażenie każdego ucznia w 2-3 sztuki maseczek ochronnych.
  • Maseczki ochronne będą obowiązywały wszystkich uczniów w środkach komunikacji publicznej podczas dowozów i odwozów.
  • W maseczkach ochronnych uczniowie  wchodzą do szatni szkolnej, poruszają się w nich na korytarzach szkolnych podczas przerw, w drodze z szatni do sali lekcyjnej i z powrotem po zakończonych zajęciach dydaktycznych.

Szanowni Państwo!

W czasie trwania pandemii COVID -19 do szkoły uczęszczają tylko uczniowie zdrowi.

Jeśli w trakcie pobytu w szkole uczeń będzie wykazywał objawy chorobowe, np. katar, kaszel, podwyższona temperatura ciała itp., zobowiązuję Państwa do odebrania dziecka w ciągu 30 minut od zawiadomienia.

Takie działanie jest podyktowane troską o stan zdrowia pozostałych uczniów w oddziale i pracowników szkoły i zgodne z wytycznymi MEN, MZ, GIS.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły