Komunikat w sprawie odbioru zaświadczeń OKE po egzaminie ósmoklasisty

Dyrektor  szkoły informuje, że odbiór zaświadczeń wydawanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi po przeprowadzonym egzaminie ósmoklasisty odbędzie w dniu 31.07.2020 roku zgodnie z poniższym harmonogramem:

Godzina

16.30

17.00

17.30

18.00

Klasa

VIII A

VIIIB

VIII C

VIII D

Miejsce

Sala gimnastyczna segment G

Wejście

Wejście do szkoły segment A, wyjście po otrzymaniu zaświadczenia jest wyjściem bocznym z sali gimnastycznej.

WYTYCZNE SANITARNE DLA UCZNIÓW ODBIERAJĄCYCH ZAŚWIADCZENIA:

  1. Uczniowie przychodzą do szkoły w maskach ochronnych w określonych godzinach. 
  2. Po wejściu na teren szkoły dezynfekują ręce, a wyznaczony pracownik dokonuje pomiaru temperatury.
  3. Następnie uczeń kieruje się do sali gimnastycznej celem odebrania zaświadczenia.
  4. Po otrzymaniu zaświadczenia uczeń opuszcza pomieszczenie  wyjściem bocznym z sali gimnastycznej.
  5. Zabrania się  gromadzenia na placu szkolnym i w obrębie szkoły.

Dyrektor Szkoły
Gabriela Zielińska