Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych, uzgodnione z organami szkoły. W tych dniach nie ma konsultacji.

  • 11-12 czerwca 2020 r. (czwartek, piątek);
  • 16, 17, 18 czerwca 2020 r. (wtorek, środa, czwartek – egzamin ósmoklasisty);
  • 19 czerwca 2020 r. (piątek).

Zajęcia na platformie będą odbywały się zgodnie z planem 15 czerwca i od 22 czerwca.