Dni zawodów związanych z bezpieczeństwem

W ramach tej akcji, wpisanej w działania profilaktyczno-wychowawcze naszej szkoły i zaplanowanej na przełomie maja i czerwca, na zajęciach rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych dzieci zapoznawały się ze specyfiką zawodów związanych z bezpieczeństwem. Profesjami prezentowanymi podczas zajęć były: zawód strażaka, którego święto przypadało na 4 maja, a także zawód policjanta.

Dni zawodów związanych z bezpieczeństwem – plakat