Komunikat Dyrektora Szkoły

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

Zgodnie z informacją MEN egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16 – 18 czerwca.

Dyrektor Szkoły mgr Gabriela Zielińska