Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został ustanowiony przez ONZ. Obchodzony jest 2 kwietnia, a cała akcja nosi nazwę „Light in up blue”, czyli „zaświeć się na niebiesko”. Organizatorzy dbają o to, aby w większości państw i miast najważniejsze budynki zostały podświetlone na niebiesko.  Jego głównym celem jest zwiększanie świadomości ludzi na temat zaburzeń związanych ze spektrum autyzmu. Jest to temat niezwykle ważny, ponieważ co rok rodzi się na świecie coraz więcej dzieci cierpiących na autyzm. Dane szacunkowe pokazują, że w Polsce żyje około 30 000 osób dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z czego 20 000 to dzieci, a 10 000 – osoby dorosłe.

2 kwietnia jest dniem szczególnym, ponieważ każdy z nas może zapoznać się z trudną tematyką dotyczącą autyzmu, zrozumieć jego istotę oraz okazać wsparcie i pomoc osobom, które najbardziej tego potrzebują. Może to być również początek głębszego zrozumienia osób dotkniętych autyzmem, uwrażliwienia się oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych tą niepełnosprawnością, a także ich rodzin.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju. Osoby nim dotknięte doświadczają różnych problemów w każdym obszarze swojego życia – poznawczym, społecznym i emocjonalnym. Pierwsze naukowe informacje dotyczące dzieci autystycznych pojawiły się w literaturze już w XVII wieku. Znany francuski lekarz J. Itard znalazł w lesie 12-letniego chłopca, który na skutek wieloletniej izolacji od społeczeństwa przejawiał zaburzony i upośledzony rozwój. Określono go mianem „dziecka autystycznego”, ponieważ w tym czasie pojęcie autyzmu było rozumiane jako konsekwencja społecznej izolacji.

Od tego czasu pojawiło się mnóstwo publikacji dotyczących zaburzeń ze spektrum autyzmu. Ich autorami byli głównie wybitni psychiatrzy. Prawdziwa historia autyzmu zaczęła się w 1943 roku. Wówczas L. Kanner opracował pierwsze studium naukowe o tym zaburzeniu. Dzisiaj wiele już wiemy na ten temat. Istnieje mnóstwo programów czy terapii, które pomagają funkcjonować osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i radzić sobie w naszym skomplikowanym świecie.

Pomimo że stan wiedzy jest coraz większy, nadal krążą krzywdzące mity dotyczące autyzmu, takie jak np.: autyzm to choroba, osoby z autyzmem nie mówią i nie komunikują się, nic nie rozumieją, są upośledzone i chore psychicznie, osoby z autyzmem niczego nie udaje się nauczyć. Nie wierzmy w nie, czytajmy, oglądajmy, słuchajmy specjalistów. Bądźmy przyjaciółmi osób z autyzmem, pomagajmy im i dawajmy wsparcie nie tylko 2 kwietnia, ale każdego dnia.

Opracowała: Iwona Damm, Małgorzata StudnickaGrafika: Małgorzata Studnicka