Komunikat Dyrektora Szkoły

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Informuję, iż zajęcia z wykorzystaniem platformy edukacyjnej  rozpoczynają się o godzinie 9.00. W danym dniu odbywają się lekcje zgodnie ze zmienionym planem lekcji. Nauczyciele są dostępni w godzinach zajęć na platformie edukacyjnej lub za pośrednictwem innych komunikatorów. W tym czasie ukazują się nowe materiały, prowadzą oni  konsultacje, odpowiadają na pytania uczniów, omawiają zagadnienia. O lekcjach z wykorzystaniem wideokonferencji nauczyciel informuje z wyprzedzeniem. Wówczas wskazany jest udział możliwie wszystkich uczniów danej klasy.

Jesteśmy świadomi ograniczeń wynikających z dostępu do komputerów w domach rodzinnych uczniów, dlatego uczeń w danym dniu opracowuje materiały wskazane przez nauczycieli o dowolnej porze dnia.

W związku z powyższą trudnością uczniowie i nauczyciele mają już wypracowane i sprawdzone wzajemne  sposoby i godziny komunikacji  poza czasem pracy z platformą.

Z poważaniem

Gabriela Zielińska