Próbny egzamin ósmoklasisty

Drodzy Ósmoklasiści!

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowały materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

Terminy publikacji materiałów

Materiały zostaną opublikowane na stronach CKE (www.cke.gov.pl) oraz OKE (http://www.oke.lodz.pl/) w następujących terminach:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Wskazane jest, abyście – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie oraz zapisali swoje rozwiązania np.

  • w pliku w edytorze tekstów,
  • na wydruku,
  • korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie),
  • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Przypominamy czas trwania egzaminu

  • język polski – 120 minut,
  • matematyka – 100 minut,
  • język angielski – 90 minut.

Kontakt z nauczycielem

Po rozwiązaniu testu prześlijcie swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań).

Życzymy Wam powodzenia podczas „e-egzaminu”

Wychowawcy, Nauczyciele, Dyrekcja