Śnieżna kraina

Śnieżna kraina – taki temat miały zajęcia zrealizowane 19 lutego według Autorskiego Programu Zajęć Stymulujących Zmysły pt.WOKÓŁ ZMYSŁÓW”, którego autorkami są: Małgorzata Studnicka i Iwona Damm, a współprowadzącą Danuta Pawełek.

Tematyka zajęć związana była z porą roku, jaką jest zima oraz charakterystycznymi elementami zjawiskami występującymi podczas tej pory roku z uwzględnieniem zjawisk pogodowych, możliwych aktywności oraz odczuć, jakie nam towarzyszą w tym okresie.

Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość wykazać się znajomością zagadnień dotyczących zimy – odpowiadali na pytania prawda fałsz. Następnie „produkowali” sztuczny śnieg, wykorzystując różne materiały, m.in.: mąkę ziemniaczaną, piankę do golenia, wodę. Czynność ta dostarczała im wielu doznań zmysłowych i miała na celu oswojenie z różnymi strukturami produktów wykorzystanych do ćwiczenia. Z wykonanego śniegu dzieci lepiły bałwany i zdobiły je według własnego pomysłu. Uczniowie rozpoznawali też charakterystyczne odgłosy zimy, tj. skrzypiący śnieg pod stopami, wiejący wiatr, pękający lód, zjazd na sankach. W specjalnie przygotowanych butelkach wykonywali „burzę śnieżną” i opisywali jej przebieg. Na koniec dzieci z wielką przyjemnością tworzyły prace o tematyce zimowej, które dały im możliwość przedstawienia własnych odczuć związanych z porą roku – zimą.

Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze.

Małgorzata Studnicka