PROJEKT EDUKACYJNY

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pt. „Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu”