Klasa III c

Materiał programowy do pracy samodzielnej – zadania i ćwiczenia, instrukcje i informacje dostępne są (i będą uzupełniane sukcesywnie) na Facebooku.

JĘZYK ANGIELSKI

Lekcje powtórzeniowe:
Ćw. 11,12 str. 31.
Ćw. 13,14 str. 32.
Ćw. 15, 16 str. 33.
Ćw. 1,2 str. 74.
Wszystko w zeszycie ćwiczeń.

RELIGIA